Kwaliteit

De Stichting Examens Uitzendbranche ontwikkelt een branche erkend, kwalitatief hoogwaardig basisexamen voor medewerkers binnen de flexbranche. SEU staat voor: kwaliteit, professionaliteit, transparantie en onafhankelijkheid.

Gedragscode en Algemene Voorwaarden

De Stichting Examens Uitzendbranche is lid van de NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Leden van de NRTO staan voor kwaliteit, professionaliteit en transparantie.

Als lid van de NRTO committeert SEU zich aan de gedragscode van de NRTO. De gedragscode schrijft onder andere voor dat SEU voorziet in een annuleringsregeling en een transparante procedure omtrent klachten en bezwaren. Kijk voor meer informatie op www.nrto.nl of download de gedragscode beroep en bedrijf.

De SEU hanteert algemene voorwaarden zoals omschreven in het ‘Infoblad Stichting Examens Uitzendbranche.’

Als lid van de NRTO zijn wij automatisch aangesloten bij de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO. Als u vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door SEU kunt u zicht richten tot de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO (Papiermolen 34, 3994 DK Houten (info@nrto.nl). De uitspraak van de NRTO is hierbij bindend.