Angela Pot nieuwe voorzitter SEU bestuur

'Stilstaan is geen optie' - bestuurswisseling

SEU voorzitter Maurice Rojer stapt van de ABU over naar een nieuwe uitdaging bij de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME). Dit betekent helaas ook dat wij afscheid van Maurice hebben genomen als voorzitter van het SEU bestuur.

Gelukkig hebben we Angela Pot van de NBBU bereid gevonden de functie van voorzitter over te nemen. Angela is al sinds 2010 bestuurslid.  Zij levert een waardevolle bijdrage in het bestuur door haar pragmatische aanpak en strategische blik. Bovendien is zijn actief betrokken bij de SEU klankbordgroepen.  

Angela: “De flexbranche maakt  een enorme ontwikkeling door. Denk aan de steeds veranderende  dienstverleningsvormen om opdrachtgevers te ontzorgen, veel wijzigingen op gebied van wet- en regelgeving, digitalisering die een enorme impact heeft op werkwijzen en de kwaliteitseisen die hierdoor  aan de werknemers worden gesteld. Via inhoudelijke klankbordgroepen op verschillende thema’s zorgen we dat het SEU-examen vernieuwt en aansluit bij de praktijk. Zo borgen we met het SEU diploma de kennis in de flexbranche.”

“Afgelopen periode speelde Maurice een belangrijke rol bij het bepalen van de toekomstige koers van SEU. Vanuit het zittende bestuur neem ik nu het stokje over om, samen met Barbara en het bestuur, deze koers te gaan waarmaken. De SEU gaat – vanuit haar stabiele basis – verder met ontwikkelen, zodat medewerkers kwalitatief overeind blijven in deze veranderende (flexibele)arbeidsmarkt.”

Nieuwe uitdaging Maurice

Maurice gaat bij FME een mooie uitdaging tegemoet die hem op het lijf geschreven is: als manager arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden gaat hij zich voor de volle 100% inzetten voor een toekomstbestendige cao en arbeidsverhoudingen bij de FME. 

“Het SEU-examen is de sleutel naar kwaliteitsborging in de uitzendbranche door de combinatie van goed opgeleide medewerkers en onafhankelijk getoetste kennis. De SEU is hard op weg kwaliteitsborging naar een hoger plan te trekken, door na te denken over meer examenproducten en het ondersteunen van permanente educatie”, aldus Maurice bij zijn afscheid.
“Stilstaan is geen optie. De SEU moet in de dynamiek van de branche wel haar autoriteit en onafhankelijkheid blijven behouden, want daarin zit juist de toegevoegde waarde. Ik wens het SEU-bestuur en -management veel succes bij het realiseren van de toekomstplannen!”

Vijf jaar konden wij een beroep doen op Maurice; eerst als penningmeester en sinds januari 2018 hanteerde hij de voorzittershamer. We vinden het erg jammer dat deze betrokken en daadkrachtige voorzitter en penningmeester ons verlaat. Natuurlijk wensen wij Maurice veel plezier en succes in zijn nieuwe baan.  

Afscheid Maurice Rojer april 2019
Maurice Rojer en Barbara Kramer: 'kwaliteitsborging naar hoger plan'