Even voorstellen...

Marion Stuveling is per 1 Juli 2017 aangesteld als lid van de Examencommissie van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU).

 

De examencommissie is verantwoordelijk voor het inhoudelijke examen. Naast het borgen van de actualiteit en de kwaliteit van het huidige examen, levert de examencommissie een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een SEU Examen voor payroll – en backoffice medewerkers. SEU heeft ervoor gekozen om de examencommissie uit te breiden om haar slagkracht te vergroten en continuïteit te borgen.

 

Marion heeft jarenlange ervaring als bedrijfsjurist, waarvan de laatste jaren, binnen de uitzendbranche. Vanuit haar functie als bedrijfsjurist heeft zij veel ervaring met het opleiden en trainen van (uitzend)medewerkers en managers, kennis van het Nederlands en Europees (Arbeids)recht en de toepasselijke CAO ’s. De SEU is van mening met de benoeming van Marion Stuveling een zeer geschikte kandidaat te hebben gevonden voor de functie van Examen-commissielid.

 

Over SEU

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft ruime ervaring op het gebied van het examineren van uitzendmedewerkers. Inmiddels hebben duizenden uitzendmedewerkers het SEU diploma behaald en hiermee hun loopbaan een nieuwe impuls gegeven.

De belangrijkste doelstelling van de SEU is ‘het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en het niveau van de uitzendbranche.” Dit  doet zij door het opstellen en afnemen van examens.