Even voorstellen...

Onlangs is Karlien Roering (MER studente) gestart met een marketing en communicatie onderzoek voor de Stichting Examens Uitzendbranche. Op basis van dit onderzoek wil SEU haar naamsbekendheid vergroten en inzicht krijgen in de communicatie behoefte van haar doelgroep.

Karlien doet de komende maanden uitgebreid onderzoek naar het huidige en het gewenste imago van SEU. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder werkgevers en deelnemers aan het SEU Examen. Wij waarderen het zeer als u begin december wilt meewerken aan deze enquête. Wij zullen u via nieuwsbrieven en social media uitnodigen om deel te nemen. Heeft u ideeën of aanbevelingen? U kunt deze mailen naar b.kramer@seu.nl.