De SEU examens krijgen een nieuwe naam!

De WAB zorgt voor flink wat veranderingen in de flexbranche. We zien dat de functie van payroll specialist en backoffice medewerker steeds meer raakvlakken hebben en naar elkaar toeschuiven. Gezien alle ontwikkelingen en verschuivingen in de markt is de naam SEU-examen Payroll niet meer passend. In samenspraak met marktpartijen en stakeholders hebben wij ervoor gekozen om de namen van onze examens te wijzigen. De nieuwe namen zijn:

SEU-examen Backofficeprofessional

en

SEU-examen Uitzendprofessional

De naamswijziging van beide examens gaat in op 1 januari 2020. Kandidaten die dit jaar examen doen, krijgen het SEU-diploma Payroll of het SEU-diploma Uitzendmedewerker’.
Vanaf 1 januari 2020 prijkt de nieuwe naam op het diploma.

 

Gevolgen voor het examen

De naamswijziging heeft inhoudelijk geen effect op het examen. De aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving worden doorgevoerd in de vraagstelling. Wij verwachten enkel tekstuele aanpassingen in de eind- en toetstermen en geen inhoudelijke wijzigingen.

Vanwege de naamswijziging moet de terminologie in het SEU-examen Backofficeprofessional aangepast worden. Dat doen we na 30 december. Daarom wordt er tussen 30 december 2019 en 17 januari 2020 geen examen Backofficeprofessional afgenomen. De terminologie die wij gebruiken in de examens is terug te vinden in de toelichtingsdocumenten op onze website. De aangepaste documenten worden uiterlijk in week 52 op deze pagina geplaatst.

 

Verschillen examens

In beide examens – uitzendprofessional én backofficeprofessional – wordt kennis van actuele wet- en regelgeving getoetst.  Anders dan in het PDL-examen, wordt in het SEU-examen Backofficeprofessional ook kennis van relevante wet- en regelgeving voor flexibele arbeid op basis van de uitzend-cao getoetst.
Verder ligt voor dit examen de focus op de verwerkingen die plaatsvinden op de backoffice; denk hierbij aan de contractadministratie, salarisverwerking, werkgeverschap en de toepassing van (inleners)cao’s.
Het examen Uitzendprofessional gaat meer in op het proces dat plaatsvindt op de vestiging, zoals werving en selectie, plaatsing, begeleiding en advies van flexwerker en opdrachtgever.

 

Voor wie

Werk je als intercedent of heb je een (commerciële) rol richting flexwerker en inlener? Dan sluit het SEU-examen Uitzendprofessional goed aan op jouw functie.

Het SEU-examen Backofficeprofessional is bedoeld voor medewerkers van (flex)organisaties die zich voornamelijk bezighouden met backoffice activiteiten, zoals contractadministratie, salarisverwerking, werkgeverschap en toepassing van (inleners)cao’s. Ben je als salarisprofessional geregistreerd bij NIRPA? Dan is goed om te weten dat dit examen is geaccrediteerd voor de (maximale) PE punten en daarmee een interessant middel om het kennisniveau op het gebied van flexibele arbeidscontracten van salarisprofessionals te vergroten.