Ontwikkeling SEU examen Payroll examen gestart

Flexorganisaties blij met initiatief SEU

We zijn gestart met de ontwikkeling van het SEU examen Payroll. Om de aansluiting op de behoefte in de markt te borgen is een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn zeer positief. Respondenten vinden de ontwikkeling van het nieuwe examen een goed initiatief. Zij willen het examen inzetten om de kwaliteit van hun dienstverlening te borgen en risico’s aangaande de wettelijke verplichtingen als werkgever te beperken en/of handhavingsmaatregelen of boetes te voorkomen.

Payroll dienstverleners en uitzendorganisaties

“Het is ons gelukt om met de enquête de beoogde doelgroep te bereiken”, vertelt Barbara Kramer, manager SEU. Het payroll examen is relevant voor werknemers van payroll dienstverleners én voor medewerkers van uitzendorganisaties die zich bezighouden met backoffice activiteiten. “Wij zijn heel blij dat de vragenlijst is ingevuld door werknemers, management- en directieleden van flexorganisaties. De meerderheid van de respondenten werkt bij een payroll dienstverlener of op een afdeling ‘flex administratie’ bij een uitzendorganisatie.”

Cao kennis, sociale zekerheid en voorlichting loon en beloning

Respondenten is gevraagd over welke kennis payroll en-/of backoffice medewerkers minimaal moeten beschikken. 85% van de respondenten vindt de volgende onderwerpen essentieel voor het eindexamen:

  • cao kennis (ABU/NBBU), inclusief naleving cao
  • relevante wet- en regelgeving, inclusief sociale zekerheid
  • voorlichting medewerker aangaande loon, beloning en inschaling
  • dossierbeheer

Voortgang

De vaststelling van de eindtermen en de concrete opbouw van het examen, zoals het aantal vragen, de slaag-/zakgrens en de verschillende vraagsoorten wordt voor het einde van dit jaar afgerond. Op basis van deze informatie kunnen opleiders een opleiding ontwikkelen en worden examenvragen opgesteld door experts uit de branche, verbonden aan SEU. We verwachten het Examen Payroll medio 2018 te implementeren.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

Amersfoort, 7 oktober 2017