Opnieuw forse groei van intercedenten met SEU vakdiploma

In 2016 heeft de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) 1746 vakdiploma’s uitgereikt en 28% meer examens afgenomen dan in 2015.Van alle deelnemers is 69% geslaagd voor het examen.

“Een positieve ontwikkeling,” aldus manager Barbara Kramer van de SEU, “wijzigingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in rap tempo op en de aansprakelijkheid van opdrachtgevers wordt steeds groter. Opdrachtgevers en flexkrachten hebben een groeiende behoefte aan advies. Up-to-date kennis van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving is essentieel. Vaste medewerkers die het SEU diploma Uitzend¬medewerker behaald hebben, beschikken over de benodigde kennis om relaties te voorzien van de juiste informatie.”

Flexorganisaties investeren vaker in vakbekwame intercedent
Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om, naast flexkrachten, ook vaste medewerkers op te leiden. In 2016 is het aantal flexorganisaties dat medewerkers opleidt tot het SEU examen Uitzendmedewerker met 16.3% gegroeid. Opvallend is de groei van het aantal deelnemende payroll organisaties. De groei laat zien dat de branche de toegevoegde waarde van het vakdiploma erkent en investeert in vakbekwame medewerkers.

Amersfoort, 9 februari 2017