Examencommissie

De examencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee deskundige leden met kennis van uitzenden, sociale zekerheid en algemene zaken.

Voorzitter:

De heer J.P. Jansen

Leden:

Mevrouw O.W.D. de Groot van Embden
Mevrouw M. Stuveling