Payroll examen haal het branche erkende diploma.

Onafhankelijk payroll examen

beperk risico's voor opdrachtgevers | toets je kennis

Payroll examen

Inleners letten steeds meer op risico’s en aansprakelijkheid. Zij verwachten dat medewerkers van payroll organisaties over actuele kennis beschikken, zodat risico’s tot een minimum beperkt worden. Met het branche erkende payroll diploma bewijs je dat je beschikt over de juiste kennis.

 • onafhankelijk bewijs van jouw vakkennis
 • verstevig je adviesrol naar je klanten toe
 • beperk inlenersrisico’s
 • voorkom boetes door handhavingsmaatregelen
 • voorkom imagoschade

Bied opdrachtgevers zekerheid over jouw kwaliteit

Je bent een kei in je vak. In mentaliteit, actualiteit en kwaliteit. Je beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van wet- en regelgeving in de flexbranche. Werkgevers kennen de waarde van het SEU diploma, jij ook? Je hebt met het SEU diploma een streepje voor omdat je opdrachtgevers gefundeerd advies kunt geven. Je staat in je kracht naar opdrachtgevers toe en verstevigt zo de klantrelatie. Daarmee creëer je kansen voor uitbreiding van de samenwerking.

Gewaardeerd diploma

in de flexbranche én daarbuiten

Onafhankelijke toetsing

gericht op de dagelijkse praktijk

Met het SEU diploma op je CV

heb je altijd een streepje voor!

Voor wie?

Medewerkers van payroll ondernemingen en medewerkers van uitzendorganisaties die zich bezighouden met backoffice activiteiten, zoals:

 • contractadministratie
 • salarisadministratie
 • werkgeverschap en
 • toepassing van (inleners) cao’s.
 • Onderwerpen

  Het payroll examen toetst onderwerpen als:

 • inschaling
 • (inleners)beloning
 • salarisadministratie
 • contractbeheer
 • toepassing cao inlener
 • pensioen
 • subsidies
 • ontslagregels
 • kostprijsopbouw, etc.
 • In het payroll examen ligt minder nadruk op kennis van wet- en regelgeving omtrent sollicitatie, inschrijving en behandeling vacatures.

  Wil je precies weten wat er getoetst wordt? Lees dan HIER de eind- en toetstermen.

  Meld je nu aan voor het payroll examen

  en haal het branche erkende diploma
  • "Wie dit diploma behaalt, beschikt over voldoende kennis om opdrachtgevers goed te adviseren en vragen van payrollmedewerkers correct te beantwoorden."

   Pauline van Gasselt, Chief People Office, Shifter

   Pauline van Asselt referentie payroll 1 e1525761721553
  • "Het SEU examen payroll is het resultaat van een goede samenwerking met de markt en voldoet aan onze behoefte. Onze consulenten doen mee!"

   Marieke van Enschot, Repay HRM

   Marieke 2018
  • "Om een collega op afstand te kunnen zijn voor onze klanten is up-to-date kennis essentieel. Het SEU examen payroll sluit aan op onze behoefte."

   Stefanie de Ruiter, Pay for People

   payforpeople picto
  • "Als je beschikt over de juiste kennis sta je meer in je kracht, kunnen we efficiënter werken en risico's voor onszelf en de inlener beperken. "

   Miranda van der Voorn, Manpower

   Miranda van der Voorn, Mampower