Toelichting vraagsoorten en niveau van het examen

Inhoudsopgave

Op deze pagina lichten we de vraagsoorten toe. Ook vind je informatie over correcte schrijfwijze, scoreberekening, gebruik cao en nog veel meer.  Inhoud:

 1. Vraagsoorten in het examen
 2. Correct antwoord bij een invulvraag, toch is antwoord fout gerekend
 3. Correcte schrijfwijze bij numerieke vragen
 4. Het examen versus oefenvragen op de website van SEU
 5. Gebruik van de cao bijlages
 6. Score berekening

1. Vraagsoorten in het examen

 • Multiple select vragen: meerdere antwoorden zijn juist. Elk juist antwoord dient aangeklikt te worden. In de vraag staat benoemd dat meerdere antwoorden juist kunnen zijn. Er staat niet hoeveel antwoorden juist zijn.
 • Bij de invulvraag vul je zelf het antwoord op de open plek in. In de vraag kunnen één of meerdere invulvelden staan.
 • Numerieke vragen: hier wordt naar een getal gevraagd. In dit veld kunnen alleen cijfers genoteerd worden. Gebruik punten voor duizendtallen en komma’s voor decimalen.
 • Beeldvraag: hier wordt een vraag gesteld over een afbeelding, bijvoorbeeld over de loonstrook van een flexwerker.
 • De rangschikvraag vraagt om inzicht in een specifiek proces. Hier moet je de stappen binnen een proces in de juiste volgorde zetten.
 • De sleepvraag: hier moet je onderdelen combineren. Bijvoorbeeld een toeslagpercentage voor onregelmatige werktijden combineren met een tijdvak/dienst waarin gewerkt is. Ook kan het zijn dat je woorden naar een plaats op een afbeelding moet slepen.
 • Bij de hotspot vraag wordt een afbeelding getoond. De kandidaat geeft antwoord door het aanklikken van onderdelen van een afbeelding . Voorbeeld: bij een afbeelding van een Nederlands paspoort wordt gevraagd waar de zogenaamde ‘kinegrammen’ zich bevinden. Klik de antwoorden aan in de afbeelding.
 • Keuzelijstvraag.  Deze vraag bevat een situatiebeschrijving, waarbij je in een dropdownmenu het juiste antwoord kiest. Een situatiebeschrijving kan één of meerdere invulvelden (dropdownmenu’s) bevatten.

 

2. Correct antwoord bij een invulvraag, toch is antwoord fout gerekend

 • Controleer de schrijfwijze: spelfouten kunnen leiden tot fouten.
 • Als het antwoord ‘flexwerker’ is dan wordt ‘uitzendkracht’ ook goed gerekend. Maar verkeerd geschreven woorden als vlexwerker of flekswerker zijn fout! Er kan slechts één antwoord worden ingevoerd.
 • Soms zijn meerdere formuleringen goed. Zowel 104 weken als 2 jaar worden dan bijvoorbeeld goed gerekend. Maar het antwoord 104 weken/ 2 jaar wordt niet goed gerekend. Let er dus op dat je altijd 1 formulering invult.

3. Correcte schrijfwijze bij numerieke vragen

 • punten voor duizendtallen
 • komma’s voor decimalen
 • vul alleen getallen in, geen €-teken. Het €-teken is al voorgedrukt in de vraag.
 • Als je invoer niet correct is – anders dan cijfers, een punt of een komma – krijg je de melding ‘Het door u ingevoerde getal is incompleet of bevat een onjuiste schrijfwijze van een getal. Gebruik punten voor duizendtallen en komma’s voor decimalen.’

4. Het examen versus oefenvragen op deze website

Op deze website vind je oefenvragen en antwoorden. Het doel van deze oefenvragen is jou een indruk geven van de vraagstelling en het soort vragen dat gesteld wordt. Het is mogelijk dat (nog) niet alle vraagvormen opgenomen zijn in de oefentoets.

5. Gebruik van de cao bijlages

Het kan voorkomen dat je een vraag krijgt waarvoor de cao geraadpleegd moet worden. Of opzoeken in de cao daadwerkelijk nodig is verschilt per persoon, omdat de parate (praktijk) en branche kennis van kandidaten onderling verschillend is.
Deze vragen sluiten beter aan bij de manier van informatie vergaren van de huidige generatie deelnemers. Er wordt minder een beroep gedaan op parate kennis, maar meer op de vaardigheid om informatie uit de cao correct te interpreteren en toe te passen.

Lees hier aanvullende info over raadplegen cao’s

6. Score berekening

 • Iedere goed beantwoorde vraag is maximaal één punt waard.
 • Bij keuzelijstvragen, sleepvragen, rangschikvragen, hotspotvragen en multiple select vragen werken wij met deelscores. Per juist gegeven antwoord krijgt de kandidaat een deelscore. Dit betekent dat je ook scoort als je bijvoorbeeld 2 van de 3 goede antwoorden geeft.
 • Bij multiple selectvragen en hotspotvragen vindt voor foute antwoorden een correctie plaats. Dit betekent dat er een puntenaftrek geldt voor foute antwoorden. Voor deze vijf vraagvormen ligt de score altijd tussen de 0 en 1 punt.