FAQ werkgevers – permanente educatie

Terminologie

Een medewerker of werknemer die het SEU-diploma heeft behaald of studeert hiervoor. Een medewerker of werknemer die na het behalen van het SEU-diploma geregistreerd is voor permanente educatie en hiervoor leeractiviteiten volgt.

Een workshop, cursus, training, e-learning, continuous learning apps. of presentaties die worden ontwikkeld in het kader van wijzigingen in wet of cao.

Dit zijn leeractiviteiten die door een werkgever ontwikkeld en/of aangeboden worden voor de eigen medewerkers.

Vaststelling dat een leeractiviteit voldoet aan de criteria voor PE.

Het geregistreerd zijn van een deelnemer in het PE-register. Het registreren van PE-punten van een leeractiviteit nadat die leeractiviteit gevolgd en afgerond is.

Veelgestelde vragen

Permanente educatie wordt niet verplicht vanuit overheid en/of brancheorganisaties.

 • De wet- en regelgeving verandert snel. Met PE weet je zeker dat de kennis van medewerkers up-to-date is en de kwaliteit van dienstverlening behouden blijft.
 • Aantoonbaar betrouwbare partner als USP. Via het PE-register bevestig je richting klanten en flexkrachten dat ze kunnen vertrouwen op adviezen die gebaseerd zijn op actuele kennis.
 • Productiever en meer zelfvertrouwen
  Actuele kennis verkleint de kans op fouten. Het maakt van jouw medewerkers een betere gesprekspartner, zij zijn productiever omdat ze minder hoeven op te zoeken of navragen. Bovendien ervaren zij meer zelfvertrouwen en minder stress.
 • Minder verloop:
  Door kennis te verdiepen en/of te verbreden via permanente educatie blijven medewerkers zichzelf ontwikkelen. Zij kunnen zich binnen hun functie of organisatie verder ontplooien, wat bijdraagt aan het terugdringen van het personeelsverloop.

De PE-registratie vervalt als de medewerker minder dan 12 punten in 2 jaar behaalt. Het behaalde SEU-diploma blijft geldig, maar de opgedane kennis is niet meer aantoonbaar actueel.

In dit geval is het mogelijk om een dispensatieverzoek in te dienen.
Meer informatie hierover staat in het artikel 10.1 van het registratiereglement.

De kosten voor de eerste 2 jaar PE-registratie zijn verwerkt in het examengeld. Na 2 jaar kan de deelnemer zijn/haar registratie verlengen. Het actuele tarief vind je op de tarievenpagina. De kosten zijn altijd exclusief de kosten voor de gevolgde leeractiviteiten.

 • Leeractiviteiten passen binnen de onderwerpen zoals beschreven in de eind- en toetstermen van de SEU-examens.
 • Leeractiviteiten zijn borgend door herhaling, dan wel actualiserend, verdiepend of verbredend.
 • Diverse leeractiviteiten komen in aanmerking: zoals e-learnings, trainingen & workshops en continuous learning apps. Leeractiviteiten die worden ontwikkeld in het kader van wijzigingen in wet of cao, bijv. in de vorm van een (online) presentatie komen ook in aanmerking voor PE.
 • De focus ligt op kennis en toepassing van kennis.
 • Een leeractiviteit duurt minimaal 45 minuten (e-learning) of 60 minuten (bijeenkomst).

Het volledige kader voor PE-erkenning staat beschreven in het erkenningsreglement.

Een SEU-diploma is voorwaarde voor PE-registratie. Dit diploma toont aan dat de PE geregistreerde deelnemer beschikt over de (brede) basiskennis. Met PE toont de deelnemer aan dat hij/zij investeert in het behouden, actualiseren, verdiepen en/of verbreden van deze kennis. Uiteraard mogen alle medewerkers PE erkende leeractiviteiten volgen, echter deze worden niet in het PE-register opgenomen.

Studytube: opleiders kunnen PE erkende leeractiviteiten labelen met ‘educatieve punten.’ Als de opleider dit kenmerk heeft toegevoegd binnen het Studytube platform kunnen medewerkers hierop filteren en zijn leeractiviteiten herkenbaar als PE-leeractiviteit.

Voor overige platforms is deze koppeling nog niet beschikbaar.

 • Een PE-registratie is persoonsgebonden. Als een deelnemer van werkgever verandert behoudt deze de behaalde PE-punten.
 • In het PE-register is de (actuele) werkgever van de deelnemer niet bekend. Daarom kunnen wij hier geen rapportages voor samenstellen. De deelnemer kan in zijn/haar account een ‘overzicht PE-activiteiten’ downloaden in pdf en/of Excel. Hierin kan gefilterd worden op periode.

Gedurende de registratieperiode wordt de deelnemer meermaals geïnformeerd over de voortgang van zijn/haar PE-registratie en gemotiveerd om tijdig de benodigde PE- punten te behalen en zijn/haar PE-registratie tijdig te verlengen.

Zowel eigen, interne leeractiviteiten van werkgevers als die van commerciële opleiders kunnen erkend zijn voor PE. Opleiders bieden leeractiviteiten aan via open inschrijving of als maatwerk. Beide kunnen erkend worden voor PE. Het actuele aanbod staat in de scholingskalender, te benaderen via onze website. Erkende leeractiviteiten van een werkgever worden niet vermeld in de openbare scholingskalender.

Let op: selecteer in de kalender links boven klassikaal/webinar of Individuele/e-learning om het complete aanbod te zien.

Alleen erkende leeractiviteiten komen in aanmerking voor PE-punten. Vraag de aanbieder om erkenning aan te vragen. We denken hierin graag met je mee. Stuur een mail naar info@seu.nl dan nemen we contact op.

Als je organisatie intern één of meerdere leeractiviteiten aanbiedt met betrekking tot de (toepassing van) wet- en regelgeving en deze aansluiten op het PE-kader zoals beschreven in het erkenningsreglement kun je erkenning voor PE aanvragen. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@seu.nl of 033-4541099.

 • Het zelf ontwikkelen en erkennen van interne leeractiviteiten is interessant als je bijvoorbeeld interne processen in de leeractiviteit wilt verwerken. Bijv. hoe gaan wij om met een discriminerend verzoek of hoe zit het met wet- en regelgeving rondom ziekte en hoe is dat verwerkt in ons interne proces.
 • Daarnaast kan het erkennen van interne leeractiviteiten interessant zijn als er (grote) wijzigingen in wet- of regelgeving plaatsvinden en je de kennis van (bijna) alle medewerkers wilt actualiseren.
 • Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers meer waarde toekennen aan een interne training, als deze is voorzien van een extern keurmerk.

Het belangrijkste is dat je de leerdoelen van de leeractiviteit helder hebt. Daarnaast is het van belang dat je kunt aangeven op welke eind- en toetstermen van de SEU-examinering de leeractiviteit aansluit.

Tenslotte vragen wij een toetselement op te nemen in de leeractiviteit om het beklijven van de opgedane kennis te bevorderen.

In de erkenningsaanvraag vragen wij hoe het toetselement is vormgegeven (bijv. 5 meerkeuze vragen) en hoeveel vragen de deelnemer goed moet beantwoorden om de leeractiviteit te kunnen afronden.

Meer informatie over het aanvragen van erkenning vind je in deze instructie op de documentenpagina van onze website.

De erkenningscommissie beslist binnen maximaal 8 weken na ontvangst van de betaling over de erkenningsaanvraag.

Een interne- of maatwerk leeractiviteit is niet zichtbaar op de openbare scholingskalender. Dit kun je zelf aangeven bij het indienen van de erkenningsaanvraag.

Een erkenning is, bij ongewijzigde inhoud, 2 jaar geldig.

De aanbieder van de leeractiviteit is verantwoordelijk voor de registratie van de PE-punten. Registratie gebeurt op basis van het unieke SEU-nummer van de deelnemer. De deelnemer kan dit nummer terugvinden in zijn/haar persoonlijke Mijn-SEU account.

De aanbieder van de leeractiviteit kan PE-punten eenvoudig registreren door een Excel bestand met unieke SEU-nummers te uploaden in het PE-portaal. Ook is het mogelijk om een koppeling te installeren. Meer informatie hierover vind je hier.

Wil je ook het laatste examennieuws & tips ontvangen? Vul dan hieronder je gegevens in. Je ontvangt ongeveer 6-8 per jaar de SEUpdate.

Ben je werkgever (bijv hr-manager of vestigingsmanager voor het eigen personeel bij flexorganisatie) of werknemer (bijv. uitzend- of backofficeprofessional, SEU-examenkandidaat). Kies wat bij je rol past, zodat je de juiste SEUpdate ontvangt.

Vul 1 KEUZE in
Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het toesturen van de SEUpdate en delen jouw gegevens niet met derden.