Privacyreglement

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. Om de website beter af te stemmen op de behoeften van gebruikers wordt persoonsinformatie verzameld. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Er zijn situaties waarbij persoonlijke informatie nodig is om bijvoorbeeld met elkaar te corresponderen of om producten te leveren. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Persoonlijke gegevens van kandidaten worden behandeld zoals is voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens.