Wat moet ik weten?

In de eind- en toets-termen staat over welke kennis  je minimaal moet beschikken om het SEU-diploma Uitzendprofessional  of het SEU-diploma Backofficeprofessional te behalen.

Wijzigingen in wet- en regelgeving worden vanaf de wettelijke ingangsdatum opgenomen in het SEU-examen. Verouderde regels en wetten worden niet getoetst.

In beide examens toetsen we onder meer de volgende onderwerpen:

Verschil examens
Uitzendprofessional – Backofficeprofessional

Bij het SEU-examen Backofficeprofessional krijg je uitgebreider (meer en/of diepgaander) vragen over onderwerpen als

In dit examen ligt minder de nadruk op kennis van wet- en regelgeving omtrent sollicitatie, inschrijving en behandeling vacatures.

Download op deze pagina de eind- en toetstermen en de toelichting bij de eindtermen