Wat moet ik weten?

 

In de eindtermen staat over welke kennis  je minimaal moet beschikken om het SEU-diploma Uitzendprofessional  of het SEU-diploma Backofficeprofessional te behalen.

Wijzigingen in wet- en regelgeving worden vanaf de wettelijke ingangsdatum opgenomen in het SEU-examen. Verouderde regels en wetten worden niet getoetst.

In beide examens toetsen we onder meer de volgende onderwerpen:

 • kennis van de organisatie van de flexbranche
 • relevante wet- en regelgeving
 • arbeidsvoorwaarden
 • gedragsregels en bepalingen op het gebied van aansprakelijkheid en de CAO
 • sociale zekerheid

 

Verschil examens
Uitzendprofessional – Backofficeprofessional

Bij het SEU-examen Backofficeprofessional krijg je uitgebreider (meer en/of diepgaander) vragen over onderwerpen als

 • inschaling
 • (inleners)beloning
 • salarisadministratie
 • contractbeheer
 • toepassing cao inlener
 • pensioen
 • subsidies
 • ontslagregels
 • kostprijsopbouw, etc.

In dit examen ligt minder de nadruk op kennis van wet- en regelgeving omtrent sollicitatie, inschrijving en behandeling vacatures.

 

→ Download de eind- en toetstermen voor het SEU examen Uitzendprofessional

→ Download de toelichting bij de eindtermen voor het SEU-examen Uitzendprofessional

→ Download de eindtermen voor het SEU-examen Backofficeprofessional

→ Download de toelichting bij de eindtermen voor het SEU-examen Backofficeprofessional