Bestuur

Het bestuur van de SEU bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers met een onafhankelijke voorzitter:

Voorzitter:

De heer W.L. Hakse (Timing)

Leden:
namens de werkgevers:

De heer M.F.P. Rojer (ABU, Penningmeester)
Mevrouw M.B. Spijkerman (USG / ABU)
De heer H.J. Conijn (Adecco/ABU)
Mevrouw A.B.M. Pot (In Person / NBBU)

namens de werknemers:

De heer A. Sewgobind (De Unie)
Mevrouw M. van der Neut (FNV Bondgenoten)
Vacature (Dienstenbond CNV)

Het bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door Barbara Kramer – van Amerongen. Zij is Manager SEU en Ambtelijk Secretaris voor het bestuur.