College van Beroep & Secretariaat

College van Beroep

Als je een beoordeling hebt ontvangen op je bezwaarschrift en je het niet eens bent met deze beoordeling, dan kun je beroep indienen. Dit beroep wordt behandeld door het College van Beroep. Het College van Beroep bestaat uit twee onafhankelijke leden met kennis van uitzenden, sociale zekerheid en (arbeids)recht en de (plaatsvervangend) voorzitter van het bestuur:

Voorzitter:

Mevrouw A.B.M. Pot

Leden:

De heer mr. M. Tanja (Köster Advocaten N.V.)
De heer mr. drs. B.D. Hengstmengel (SNCU)

Secretariaat

Het secretariaat van de SEU geeft informatie, verwerkt inschrijvingen en maakt de uitslagen bekend. Heb je vragen over je aanmelding, examendata of andere zaken?

Wij staan je graag dagelijks telefonisch te woord van 8.30 – 17.00 uur.
Bel 033 – 45 41 099 of stuur een e-mail naar info@seu.nl