College van Beroep

Het College van Beroep bestaat uit twee onafhankelijke leden met kennis van uitzenden, sociale zekerheid en (arbeids)recht en de (plaatsvervangend) voorzitter van het bestuur:

Voorzitter:

De heer W.L. Hakse

Leden:

De heer mr. M. Tanja (Köster Advocaten N.V.)
De heer mr. drs. B.D. Hengstmengel (SNCU)