Praktische exameninformatie

Op deze pagina vind je alle praktische informatie over de locatie en gang van zaken tijdens het examen. Neem de informatie zorgvuldig door zodat je goed voorbereid bent. Onderwerpen op deze pagina:

 • aanvang en regels
 • reglement toetslocatie
 • hulpmiddelen
 • onregelmatigheden tijdens het examen
 • examenduur
 • examenuitslag

Wij wensen je veel succes bij het examen.


Aanvang en regels

 • Zorg ervoor dat je 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig bent.
 • Meld je bij de balie van de toetslocatie.
 • Als je te laat bent, kan de toezichthouder besluiten je geen toegang meer te verlenen. Je krijgt dan geen restitutie van het examengeld.
 • Neem de oproep voor het examen mee, samen met een geldig legitimatiebewijs.
 • Nadat je je hebt geïdentificeerd, ontvang je de inloggegevens voor toegang tot het examen.
 • Daarna word je naar je plaats begeleid en indien nodig geïnstrueerd.
 • Na afloop van het examen meld je je zich af bij de toezichthouder. Het verkregen kladpapier lever je in.
 • Neem je iemand mee naar het examen? Deze persoon kan helaas niet op de toetslocatie wachten

Gedurende de dag worden verschillende examens van verschillende examenbureaus afgenomen. Deze examens hebben verschillende start- en eindtijden. Daardoor kan het tijdens je examen voorkomen dat andere kandidaten de zaal inkomen en verlaten. Onze toezichthouders zijn geïnstrueerd om dit zo stil mogelijk te laten verlopen.
De werkplekken zijn hierop ingericht zodat je hier qua geluid en zicht zo min mogelijk last van hebt.

Reglement toetslocatie

Je examen vindt plaats in een professionele examenomgeving. De toezichthouders houden strikt toezicht op de handhaving van het toetslocatie reglement. Houd hier vooraf rekening mee.

 • Zonder geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) krijg je geen toegang tot het examen. Je identiteitsbewijs wordt op de toetslocatie mogelijk ter verificatie gescand met een ID scanner.
 • Er wordt tijdens het examen toezicht gehouden, o.a. met behulp van camera’s.
 • Elke vorm van fraude heeft tot gevolg dat er melding wordt gedaan bij SEU, er aangifte wordt gedaan en je in de toekomst geen examen meer kunt doen bij exam-center.com.
 • Het plegen van (of poging tot) fraude zal ertoe leiden dat het examenresultaat ongeldig wordt verklaard.
 • Op de toetslocatie ontvang je van de toezichthouder een formulier met inloggegevens. Op het formulier staan tevens welke hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens het examen. Andere middelen dan vermeld op het formulier zijn niet toegestaan.
 • Je dient al je persoonlijke bezittingen op te bergen in een beschikbaar kluisje. (inclusief horloges en alle uitgeschakelde elektrische apparaten).
 • Tijdens het inloggen wordt een foto van je gemaakt.
 • Eten is tijdens het examen niet toegestaan.
 • Je mag wél een doorzichtige fles met water meenemen naar het examenlokaal. Let op, maximaal 500ml, zonder labels of stickers op de fles.
 • Toiletbezoek tijdens het examen is niet toegestaan.
 • Tijdens het examen kunnen de gegevens op je identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) steekproefsgewijs gecontroleerd worden om je identiteit vast te stellen.

Hulpmiddelen

 • Bij het examen ontvang je de CAO’s van de ABU en de NBBU als hulpmiddel. Je ontvangt deze CAO’s digitaal. Lees in deze instructie hoe je de bijlages gebruikt. Deze instructie is ook beschikbaar tijdens je examen.
 • Schrijfgerei en een eenvoudige calculator zijn op de toetslocatie aanwezig. Achterop elke rekenmachine vind je een sticker met enkele veel gebruikte functies.
 • Kladpapier is aanwezig op de toetslocatie en moet na afloop van het examen worden ingeleverd.
 • Het gebruik van telefoons, tablets, smartphones en andere digitale informatiedragers is niet toegestaan. Kluisjes zijn aanwezig op de toetslocatie.
 • Armbanden, horloges en smartwatches zijn tijdens het examen niet toegestaan. Kluisjes zijn aanwezig op de toetslocatie.
 • Het gebruik van een woordenboek is bij het SEU-examen niet toegestaan. Alleen een akkoordverklaring van het SEU secretariaat geeft recht op gebruik van een woordenboek. De voorwaarden hiervoor vind je in het infoblad bij “Examen”. De brief met de akkoordverklaring moet je tijdens het examen tonen aan de toezichthouder.
 • Op elke toetslocatie zijn oordopjes beschikbaar. Vraag ze bij de toezichthouder.

Onregelmatigheden tijdens het examen

Meld eventuele problemen of onregelmatigheden tijdens het examen direct bij de toezichthouder op de toetslocatie. De onregelmatigheid wordt genoteerd bij je boekingsgegevens tijdens het afmelden. Heb je een opmerking over de inhoud van het examen? Neem dan contact op met het SEU-secretariaat.

Examenduur

Het examen duurt 90 minuten.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het examen.
Heb je i.v.m. dyslexie of een medische indicatie examentijdverlening nodig? Neem dan vóór aanmelding contact op met het secretariaat.
Zie verder de informatie in het infoblad bij “Examentijdverlenging”.

Examenuitslag

Je ontvangt de voorlopige uitslag direct na afloop van het examen per e-mail. Heb je vragen over de procedure op de toetslocatie of over je examen? Neem gerust contact op met het secretariaat via 033-454 10 99 of info@seu.nl.

 

 

Bekijk de veelgestelde vragen voor aanvullende informatie.