Praktische exameninformatie

Voordat u een examen gaat afleggen, is het goed om te weten wat u op de toetslocatie kunt verwachten.

Procedure toetslocatie:

Wij verzoeken u om uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn en u te melden bij de balie van de toetslocatie. Bent u te laat, dan kan de toezichthouder besluiten u geen toegang meer te verlenen. U krijgt dan geen restitutie van het examengeld. Neem de oproep voor het examen mee, samen met een geldig legitimatiebewijs. Nadat u zich heeft geïdentificeerd, ontvangt u de inloggegevens voor toegang tot het examen. Vervolgens wordt u naar uw plaats begeleid en indien nodig geïnstrueerd.

In het examenlokaal staan meerdere werkplekken. Gedurende de dag worden verschillende examens van verschillende examenbureaus afgenomen. Deze examens hebben verschillende start- en eindtijden. Het kan daarom gebeuren dat tijdens uw examen andere kandidaten de zaal inkomen en verlaten. Onze toezichthouders zijn geïnstrueerd om dit zo stil mogelijk te laten verlopen. De werkplekken zijn zodanig ingericht dat u hier zowel qua geluid als qua beeld zo min mogelijk last van heeft.

Na afloop van het examen meldt u zich af bij de toezichthouder. Het verkregen kladpapier levert u in.

Neemt u iemand mee naar het examen? Deze persoon kan niet op de toetslocatie wachten.

Reglement toetslocatie:

Uw examen wordt gefaciliteerd in een professionele examenomgeving. De toezichthouders houden strikt toezicht op de handhaving van het toetslocatie reglement. Houdt u hiermee vooraf rekening.

Op de toetslocatie zijn de volgende regels van toepassing:

 • Zonder geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) krijgt u geen toegang tot het examen. Uw identiteitsbewijs wordt op de toetslocatie mogelijk ter verificatie gescand met een ID scanner.
 • Er wordt tijdens het examen toezicht gehouden, o.a. met behulp van camera’s.
 • Elke vorm van fraude heeft tot gevolg dat er melding wordt gedaan bij SEU, er aangifte wordt gedaan en u in de toekomst geen examen meer kunt doen bij exam-center.com.
 • Het plegen van (of poging tot) fraude zal ertoe leiden dat het examenresultaat ongeldig wordt verklaard.
 • Op de toetslocatie ontvangt u van de toezichthouder een formulier met inloggegevens. Op het formulier staan tevens de toegestane hulpmiddelen bij uw examen. Andere dan daar genoemd zijn niet toegestaan.
 • Alle persoonlijke bezittingen dienen tijdens het examen te worden opgeborgen in een beschikbaar kluisje. (inclusief horloges en alle uitgeschakelde elektrische apparaten).
 • Tijdens het inloggen wordt een foto van u gemaakt.
 • Eten is tijdens het examen niet toegestaan.
 • Het is toegestaan om een doorzichtige fles met water (max. 500 ml, geen labels of stickers op de fles aanwezig) mee te nemen naar het examenlokaal.
 • Toiletbezoek tijdens het examen is niet toegestaan.
 • Tijdens het examen kunnen de gegevens op uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) steekproefsgewijs gecontroleerd worden om uw identiteit vast te stellen.

Hulpmiddelen:

 • Bij het examen ontvangt u de CAO’s van de ABU en de NBBU als hulpmiddel. U ontvangt deze CAO’s digitaal. In deze instructie leest u hoe u de bijlages gebruikt. Deze instructie is ook beschikbaar tijdens uw examen.
 • Schrijfgerei en een eenvoudige calculator zijn op de toetslocatie aanwezig. Achterop elke rekenmachine vindt u een sticker met enkele veel gebruikte functies.
 • Kladpapier is aanwezig op de toetslocatie en moet na afloop van het examen worden ingeleverd.
 • Het gebruik van telefoons, tablets, smartphones en andere digitale informatiedragers is niet toegestaan. Kluisjes zijn aanwezig op de toetslocatie.
 • Armbanden, horloges en smartwatches zijn tijdens het examen niet toegestaan. Kluisjes zijn aanwezig op de toetslocatie.
 • Het gebruik van een woordenboek is bij het SEU-examen niet toegestaan. Alleen een akkoordverklaring van het SEU secretariaat geeft recht op gebruik van een woordenboek. De voorwaarden hiervoor vindt u in het infoblad bij “Examen”. De brief met de akkoordverklaring moet tijdens het examen getoond worden aan de toezichthouder.
 • Op elke toetslocatie zijn oordopjes beschikbaar. Wilt u deze gebruiken, kunt u hierom vragen bij de toezichthouder.

Onregelmatigheden tijdens het examen:

Mochten zich tijdens het examen problemen of onregelmatigheden voordoen, meldt u deze dan direct bij de Toezichthouder op de toetslocatie. De onregelmatigheid wordt genoteerd bij uw boekingsgegevens tijdens het afmelden. Wanneer u een opmerking heeft over de inhoud van uw examen kunt u hierover contact opnemen met het SEU secretariaat.

Examenduur:

Het examen duurt 90 minuten. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het examen. Kandidaten voor wie, in verband met dyslexie of een andere medische indicatie, een online examen met examentijdverlenging noodzakelijk is, moeten zich vóór aanmelding melden bij het secretariaat. Zie verder de informatie in het infoblad bij “Examentijdverlenging.

Examenuitslag:

De voorlopige uitslag ontvangt u direct na afloop van uw examen per e-mail. Hebt u vragen over de procedure op de toetslocatie of over uw examen? Neem gerust contact op met het secretariaat via 033-454 10 99 of info@seu.nl.

→ Bekijk ook de veelgestelde vragen