Diplomaregister: nooit meer zoeken naar originele diploma’s

Diplomaregister LIVE

Iedereen die het SEU diploma haalt, kan dit laten opnemen in het nieuwe diplomaregister.

Voordelen register
Verlies van een diploma komt regelmatig voor. Het is dan altijd een hele toer én een kostbare zaak om een duplicaat te bemachtigen. Met het diplomaregister is dit verleden tijd. Bovendien kunnen werkgevers direct zien of een (potentiële) medewerker over juiste en actuele kennis beschikt. Dat is wel zo efficiënt tijdens een sollicitatieprocedure. Het zoeken naar en het inleveren van originele diploma’s is verleden tijd.

Aanmelden
Ben je examenkandidaat? Geef bij je aanmelding voor het examen aan dat je in het diplomaregister opgenomen wilt worden. Nadat je je diploma hebt gehaald voegen we jou automatisch toe in het register. Je privacy is daarbij gewaarborgd; zoeken kan alleen als men over geboortenaam én geboortedatum beschikt. Potentiële werkgevers zien dat jouw kennis helemaal up-to-date is. Daarmee heb je direct een streepje voor.
Heb je het SEU diploma behaald en sta je nog niet in het diplomaregister? Stuur een mail naar info@seu.nl met het verzoek tot opname in het diplomaregister. Vermeld hierbij je geboortenaam, geboortedatum en bij voorkeur je examendatum.

Gegevens register
Naast de examendatum wordt ook weergegeven welk diploma iemand heeft behaald: SEU-examen Payrollprofessional of SEU-examen Uitzendprofessional, op basis van de ABU of de NBBU cao. In verband met de privacy worden er geen verdere persoonsgegevens opgenomen.
Opname in het register is kosteloos en vindt uitsluitend plaats met toestemming van de gediplomeerde. Uitschrijven uit het register kan altijd! Stuur een verzoek om uitschrijving per mail naar info@seu.nl.