Examenvragen - wat kun je verwachten

Over vraagsoorten, examenteksten, kennis en meer

Wat voor vragen kan ik verwachten? Dat is een vraag die we regelmatig krijgen. Als kandidaat is en blijft een examen spannend, ook al ben je nóg zo goed voorbereid. Verhalen van collega’s dat het moeilijk is en je veel moet lezen, bezorgen menig kandidaat klamme handen.  Reden voor ons om dieper op deze vraag in te gaan. Daarvoor hebben wij Yvette benaderd, deelnemer aan het SEU-examen Uitzendprofessional. Zij legde de voorzitter van de examencommissie actuele vragen voor rondom het examen. Ook de kritische vraag ‘waarom moest ik zoveel lezen’ wordt eerlijk beantwoord.

Yvette: ‘Als kandidaat was ik eerlijk gezegd best nerveus. Ik had al verhalen gehoord dat het veel tekst is en begrijpend lezen. We hadden er bij de opleiding natuurlijk ook best gesprekken over.  Leuk dat ik dit nu kan vragen aan Jeroen Jansen, voorzitter van de examencommissie.’    

Wat doet de examencommissie eigenlijk? 

‘Er zijn 2 examens, die voor Uitzendprofessional en Backofficeprofessional, vertelt Jeroen. De examens verlopen volledig online. Als een kandidaat examen doet, wordt er een individueel examen gegenereerd uit de vragenbank. Wij zorgen ervoor dat die vragen er staan én dat deze voldoen aan de juiste wet- en regelgeving.  
Uiteraard onderhouden we de vragenbank continue. Op basis van data-analyse kunnen wij bijvoorbeeld zien of vragen te moeilijk of te makkelijk zijn. Waar nodig wordt de vragenbank aangepast. Daarnaast behandelt de examencommissie gemotiveerde bezwaren en nemen we mondelinge examens af. 

 

Waarom moest ik bij sommige vragen zoveel lezen?  

‘Bij een groot gedeelte van de vragen toetsen we of je jouw kennis kunt toepassen in een praktijksituatie. Je krijgt dan een casus voorgelegd, waarover je een vraag moet beantwoorden. Dat betekent dat je wel voldoende informatie moet hebben om de vraag te kunnen beantwoorden. Bij vragen over opvolgend werkgeverschap bijvoorbeeld is het van belang dat het arbeidsverleden van de flexwerker helder wordt geschetst. Maar ook voor vragen over bijv. inlenersbeloning  is het belangrijk dat alle benodigde informatie voor de correcte beantwoording van de vraag wordt weergegeven. 

Het is de uitdaging om de situatie beknopt en praktijkgericht te beschrijven. We doen daarbij ons best om de tekst zo kort en concreet mogelijk te houden. Ons doel is nadrukkelijk niét om begrijpend lezen te toetsen. Daarom laten we de vragenbank periodiek redigeren door een externe Neerlandicus: is de vraag leesbaar, gebruiken we de terminologie consistent en zitten er geen dubbele ontkenningen in?’ 

 

 Ik moest anders ook best veel opzoeken… 

‘De wet en regelgeving in onze branche is complex. Naast parate kennis wordt er ook veel informatie opgezocht. Je moet weten waar en hoe je kunt opzoeken én je moet het zoekresultaat kunnen interpreteren. Het filteren van de juiste informatie is óók belangrijk. Vanuit de branche is ons gevraagd om ook deze vaardigheid mee te nemen in het examen. Tijdens het examen is de uitzendcao als naslagwerk beschikbaar. We gebruiken de cao ook om de opzoekvaardigheden van deelnemers te toetsen. Het gaat er dan om dat de kandidaat de informatie opzoekt in de uitzendcao én correct toepasin de geschetste situatie.  

 

 Ik heb minder korte kennisvragen gekregen dan ik had verwacht  

‘Kijk, je moet een groot gedeelte van de kennis natuurlijk wel paraat hebben. Echter, we toetsen niet alleen de ‘weetjes,’ maar juist ook of deelnemers de kennis begrijpen en kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Je bent ook productiever als je niet alles hoeft op te zoeken.  

 

Mij viel het uiteindelijk mee, ik slaagde met een dikke 7. Ik voel me daardoor een stuk zekerder in gesprek met kandidaten en opdrachtgevers.  Misschien toch tijd om mijn diploma een mooi plekje te geven!  Yvette

 

Op deze pagina vind je meer informatie over de verdeling van de examenvragen, vraagsoorten, correcte antwoorden, schrijfwijze, scoreberekening en gebruik van de cao bijlage.