Goed opgeleide medewerker levert meer op!

Onlangs las ik dat de helft van de werkgevers te weinig besteedt aan de opleiding van medewerkers. Eén derde van de medewerkers heeft in een periode van enkele jaren zelfs geen enkele opleiding gevolgd. Dat vind ik schokkend. Medewerkers willen graag leren en in mijn optiek moeten werkgevers een opleiding niet teveel als ‘iets leuks voor de werknemer’ beschouwen. Daarmee gaan zij voorbij aan het bedrijfsbelang. Opleiden in het kader van een inwerktraject is een must, maar er is meer. Gelukkig zien veel werkgevers dit wel in getuige cijfers van ABU, waaruit blijkt dat het scholingsbudget van 3,4% in 2014 is gestegen naar 4,1% in 2018.

Ja, het doet pijn als een goed opgeleide werknemer vertrekt. Toch zou dat geen argument moeten zijn om níet op te leiden. In een branche die te maken heeft met continue veranderingen – zoals de WAB en harmonisatie van de ABU en NBBU cao’s – is actuele kennis essentieel. Bovendien wordt in de huidige krappe arbeidsmarkt het ‘boeien en binden’ van medewerkers steeds belangrijker. Medewerkers vinden persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Een werkgever die opleidingen stimuleert en faciliteert onderscheidt zich in de markt.

Haal het maximale uit je medewerkers
Beschouw de ontwikkeling van je medewerker niet alleen als een cadeau voor de medewerker, maar óók als cadeau voor je bedrijf. Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers zijn de beste ambassadeurs van een organisatie. Kennis draagt bij aan een betere kwaliteit en een hogere productiviteit en daarmee verdien je de investering terug. Opleiding draagt bij aan interne doorstroom, waardoor de know how behouden blijft en je personeelsverloop kunt beperken. Een must in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Echt, een goed opgeleide medewerker levert meer op!
Opdrachtgevers en flexkrachten verwachten dat je medewerkers specialisten zijn. Om als sparringpartner mee te kunnen denken met uw opdrachtgevers is up-to-date kennis van cao’s en wet- en regelgeving een vereiste.

De ervaring leert dat mensen met voldoende kennis van zaken meer zelfvertrouwen hebben. Dat maakt het voeren van commerciële- en adviesgesprekken eenvoudiger, evenals het beantwoorden van kritische vragen over bijvoorbeeld tarieven. Daarmee verstevig je relaties en dat draagt positief bij aan de continuïteit en kwaliteit van jouw organisatie.

Beperk risico’s
Imagoschade of boetes door handhavingsmaatregelen kosten vele malen meer dan een adequate opleiding en toetsing. Bovendien beperk je omzetderving want een medewerker die alles moet opzoeken is minder productief.

Dus werkgever, laat de medewerker die waardevolle opleiding doen en schat onafhankelijke toetsing op de juiste waarde. Want dát is nog altijd het beste bewijs van de kwaliteit van jouw organisatie.

dit is een update van het artikel  dat Barbara Kramer eerder schreef voor Flexnieuws