Het SEU examen Uitzendmedewerker wordt herzien

SEU examen Uitzendmedewerker - veranderingen per 1 november 2018

Over enkele weken wordt het herziene SEU examen Uitzendmedewerker geïntroduceerd. De doorgevoerde wijzigingen zorgen ervoor dat het examen blijvend aansluit bij de veranderende markt. Maar wat betekenen deze wijzigingen nu concreet?

 

  • Het herziene examen bevat nieuwe vraagsoorten.
  • In overleg met werkgevers, brancheorganisaties en opleiders zijn de eindtermen geactualiseerd.
  • Er zijn toetstermen ontwikkeld.
  • Het beheersingsniveau ‘begrip’ is toegevoegd.

 

Inhoudelijk zijn er geen enorme wijzigingen. De bestaande eindtermen zijn in overleg met de branche geactualiseerd en doorontwikkeld. In 13 eindtermen wordt aangeven vanuit welk perspectief de vragen worden gesteld. De onderliggende toetstermen geven specifiek aan wat de kandidaat vanuit het perspectief van de eindterm moet weten.

Verdeling examenvragen

Kennisniveau

Per toetsterm is het bijbehorende kennisniveau aangegeven. De toepasbaarheid van kennis blijft belangrijk. Daarom is 70% van de vragen een toepassingsvraag.
Naast toepassingsvragen stellen wij kennis- (15%) en begripsvragen (15%).

 

Sociale zekerheid

In overleg met de markt blijft het aandeel sociale zekerheid gelijk op 20% van de vragen. Wel zijn de onderwerpen binnen de sociale zekerheid opnieuw gedefinieerd en meer gericht op de dagelijkse praktijk. Het toelichtingsdocument geeft onder andere meer inzicht in de diepgang en context van de vraagstelling, waaronder sociale zekerheid.

 

Evenwichtiger vraagstelling

Door de ontwikkeling van toetstermen zal het herziene examen een evenwichtiger verdeling van vragen kennen. Vanaf 1 november is het examen zodanig opgebouwd dat iedere toetsterm bevraagd wordt.

Nieuwe vraagsoorten

Het SEU examen Uitzendmedewerker bestaat uit 70 gesloten vragen. Er zijn 3 nieuwe vraagsoorten toegevoegd. Het gebruik van verschillende vraagvormen heeft een positieve invloed op het niveau van het examen én sluit aan bij de verschillende manieren waarop deelnemers tegenwoordig informatie opnemen.

 

Beeldvraag

Bij een beeldvraag wordt een vraag gesteld over een afbeelding, bijvoorbeeld over de loonstrook van een flexwerker.

 

Sleepvraag

Deze vraagvorm vraagt om inzicht van de deelnemer in een specifiek proces. Door middel van slepen plaatst de deelnemer de stappen binnen een proces in de juiste volgorde.

 

Hotspot vraag

Bij deze vraag worden meerdere afbeeldingen getoond, de deelnemer moet de juiste afbeelding aanklikken. Voorbeeld: je ziet 3 verkeersborden. Welke verkeersbord hoort bij een stopverbod.

 

Benodigde score om te slagen

Als de deelnemer 60% van de vragen correct beantwoordt is hij/zij geslaagd voor het SEU examen Uitzendmedewerker met het cijfer 5,5.
Per 3 juni 2019 is een score van 65% correcte beantwoorde vragen nodig om een 5,5 te halen.

Iedere goed beantwoorde vraag is maximaal één punt waard.
Alleen bij multiple select vragen maken wij gebruik van deelscores. Bij deze vraagsoort kunnen meerdere antwoorden juist zijn. De deelnemer wordt gevraagd om alle juiste antwoorden aan te vinken. Per juist antwoord krijgt de kandidaat een deelscore. Voor foute antwoorden vindt een correctie plaats. Voor deze vraagvorm ligt de score altijd tussen de 0 en 1 punt.

 

Lees hier eerder bericht over de aanpassing