Resultaten onderzoek naar de waarde van certificeren en permanente educatie in de flexbranche

SEU heeft een groot onderzoek laten verrichten naar de waarde van het SEU-diploma en de verwachte waarde van permanente educatie. Dit onderzoek, dat is uitgevoerd door het ROI Institute Europe, bevestigt wat we regelmatig horen: medewerkers willen zich blijven ontwikkelen. Opvallend is ook dat actuele kennis de stress, sfeer, productiviteit én het personeelsverloop beïnvloedt.

Minder fouten en klachten, hogere productiviteit én minder stress

Ruim 9 op de 10 deelnemers ziet een direct verband tussen het SEU-examen en het voorkomen van fouten, klachten en incidenten. Werkgevers kunnen met minder mensen hetzelfde werk doen, als gevolg van een toename in efficiëntie: de medewerker hoeft minder bronnen te raadplegen. Kennis van wet- en regelgeving vergroot de handelingssnelheid en er hoeven minder brandjes geblust te worden, omdat het aantal incidenten en klachten daalt.

Individuele deelnemers voelen zich bovendien gesterkt in de eigen rol, blijkt uit het onderzoek.  Zij laten een groter bewustzijn zien rond privacywetgeving en discriminatie. Het zelfvertrouwen groeit en daarmee het vertrouwen tijdens het uitvoeren van het dagelijkse werk. Deelnemers geven aan dat zij sneller vragen kunnen beantwoorden, flexkrachten beter begeleiden en klanten op hoog niveau van advies voorzien. Een belangrijk bijkomend effect is de afname van stress en een lagere werkdruk: éénderde van de deelnemers geeft aan dat niet alleen het zelfvertrouwen is gegroeid, maar ook dat zij minder stress ervaren

Kosten flink lager dan opbrengsten

berekening opbrengsten

De onderzoekers van het ROI-instituut waren positief verrast over de enorme opbrengst van (het opleiden voor) het SEU-diploma. De kosten hiervan zijn vele malen lager dan de baten.

De belangrijkste conclusie is dat tijd dé factor is in termen van winst vanuit het SEU-examen. Dit geldt voor zowel de individuele deelnemer als voor werkgevers.
In verhouding tot de opbrengsten, verdient de investering in (de opleiding voor) het SEU-examen zichzelf ruimschoots terug.

Download het volledige onderzoeksrapport.

Kennis bijhouden is noodzakelijk

De relevante wet- en regelgeving is zeer complex. Uit onderzoek blijkt dat een gedeelte van de opgedane kennis na één tot anderhalf jaar verloren gaat doordat deelnemers deze kennis onvoldoende onderhouden of gebruiken in de dagelijkse praktijk. Dit pleit voor permanente educatie (PE), waarmee opgedane kennis actueel en ‘top of mind’ blijft. Deelnemers aan het onderzoek verwachten dat PE het SEU-examen versterkt. Ruim driekwart verwacht dat zij door PE het kennisniveau dusdanig op peil houden, dat dit leidt tot (nog) efficiënter werken. Tegelijkertijd biedt permanente educatie mogelijkheden tot verbreding van kennis en verdere verdieping van specifieke onderwerpen. Dit vergroot de kans op doorstroom binnen de organisatie of de branche.

PE draagt bij aan personeelsbehoud

Ongeveer 42% van de deelnemers verwacht dat permanente educatie effect heeft op de intentie om langer in organisatie of in de branche te blijven werken.  In een branche waarin het verloop als geheel fors is, zijn dit positieve geluiden van deelnemers. Dit is een mooie bijvangst van permanente educatie.

Permanente educatie: precies op tijd

Permanente educatie wordt nu ingevoerd voor de vaste medewerker in de flexbranche. Hier is een lange periode van inventarisatie en voorbereiding aan voorafgegaan, waarbij werknemers, werkgevers en opleiders binnen de flexbranche een belangrijke rol hebben gespeeld. De timing had niet beter kunnen zijn.

Zeker nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om de hoeveelheid werk die op de werknemer afkomt af te ronden, waarbij tegelijkertijd fouten, klachten en incidenten voorkomen moeten worden. Dit vraagt heel wat van de individuele medewerker. Dan motiveert het als deze kansen krijgt zich te ontwikkelen, en met minder stress en prettig teamwork mooie resultaten weet te behalen. Vanuit dit perspectief bekeken, is minder verloop een logisch resultaat van de investering in de jonge medewerker.

Terug naar nieuws

Recente berichten

Wil je ook het laatste examennieuws & tips ontvangen? Vul dan hieronder je gegevens in. Je ontvangt ongeveer 6-8 per jaar de SEUpdate.

Ben je werkgever (bijv hr-manager of vestigingsmanager voor het eigen personeel bij flexorganisatie) of werknemer (bijv. uitzend- of backofficeprofessional, SEU-examenkandidaat). Kies wat bij je rol past, zodat je de juiste SEUpdate ontvangt.

Vul 1 KEUZE in
Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het toesturen van de SEUpdate en delen jouw gegevens niet met derden.