Aanpassing SEU-examen Uitzendprofessional

Per 1 januari 2021 wordt het SEU-examen Uitzendprofessional aangepast. Het examen behandelt dezelfde onderwerpen, maar er worden minder vragen gesteld.  Dit betekent dat je meer tijd hebt om de vragen goed te lezen, iets op te zoeken in de cao en de vragen te beantwoorden. Het betekent niet dat het examen makkelijker wordt!  Het examenniveau wijzigt niet.

Wat verandert er? 

Vanaf 1 januari stellen we 15% vragen over sociale zekerheid. Dat is nu 20%.  
Het totale aantal vragen wordt teruggebracht van 70 naar 65.  

Waarom wijzigt het examen? 

Uitzendkennis is afgelopen jaren complexer en belangrijker geworden. Werkgevers verwachten dat SEU de uitzendkennis uitgebreid en diepgaand toetst. Het onderwerp sociale zekerheid speelt, mede als gevolg van de digitalisering, een minder grote rol dan voorheen.  De omvang van het onderwerp sociale zekerheid wordt aangepast, zodat het examen beter aansluit op de dagelijkse praktijk op de vestigingen.  

Ervaringen van deelnemers meegewogen 

Met het terugbrengen van het aantal vragen komen we tegemoet aan de ervaringen van deelnemers. Hoewel uit onze data blijkt dat kandidaten gemiddeld ruim 10 minuten tijd over hebben, is de beleving anders. Daardoor ervaren deelnemers soms stress en tijdsdruk.
Daarnaast zijn er vanaf de herziening in november 2018 meer opzoekvragen in het examen opgenomen. Het beantwoorden van deze vragen kost meer tijd dan het beantwoorden van een vraag vanuit parate kennis. 

Ook is het examen de afgelopen jaren steeds toepassingsgerichter geworden. Het is de uitdaging om de situatie beknopt, en praktijkgericht te beschrijven. Een casus moet kort en concreet zijn, maar ook alle / de juiste informatie bevatten om de vraag correct te kunnen beantwoorden. Het is onvermijdelijk dat de deelnemer veel tekst moet lezen. Dat kost tijd én energie. 

Minder tijdsdruk 

Door het aantal vragen te verminderen verwachten we dat deelnemers voldoende tijd ervaren om de tekst bij de vragen grondig te lezen en de cao te raadplegen, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en het niveau van het examen. 

Terug naar nieuws

Recente berichten

Sluiting feestdagen

In verband met de feestdagen is ons secretariaat gesloten op de volgende data: Donderdag 18 mei (Hemelvaart) Vrijdag 19 mei We zijn op deze data

Lees verder »