Feestelijke uitreiking 25.000e SEU diploma

Feestelijke uitreiking 25.000e SEU diploma

Lennert Pichel van Young Capital naast een trotse Megan van der Velden: “kennis zorgt voor meer verdieping in mijn functie én meer zelfvertrouwen”

Feestelijke uitreiking 25.000e SEU diploma uitzendmedewerker

Eind mei werd voor het 25.000e SEU diploma uitzendmedewerker uitgereikt aan Megan van der Velden, recruiter bij YoungCapital in Leiden.

We zijn trots op de 25.000e geslaagde SEU kandidaat. “Een mooie mijlpaal in een periode waarin up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving steeds belangrijker wordt.” zegt Barbara Kramer, manager SEU. “Het aantal deelnemers aan het SEU examen groeit gestaag en er is veel interesse in het nieuwe SEU examen payroll. Deze ontwikkelingen laten zien dat de flexbranche de toegevoegde waarde van het SEU-diploma erkent en investeert in vakbekwame medewerkers.”

SEU leeft: meer zelfvertrouwen en betere adviezen

Megan van der Velden, sinds 2017 werkzaam bij YoungCapital, is trots op haar diploma. “De kennis die ik heb opgedaan voor het examen zorgt voor meer verdieping in mijn functie, daarnaast heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben mij bewust van risico’s en omdat ik weet waar ik het over heb, kan ik onze kandidaten en opdrachtgevers beter adviseren”, aldus Megan.

“SEU leeft binnen YoungCapital,” voegt Lennert Pichel, vestigingsmanager Leiden toe. “Werk en inkomen is voor iedereen belangrijk.  Wij mogen mensen hierin begeleiden. Om dat op een gedegen en zorgvuldige manier te kunnen doen is kennis van wet- en regelgeving essentieel. Al onze recruiters doen daarom het SEU examen.”

Online diplomaregister in juni live

Online diplomaregister in juni live

Sommige vroege vogels is het al opgevallen: iedereen die het SEU diploma haalt, kan dit laten opnemen in ons nieuwe diplomaregister. Dit register wordt in juni van dit jaar gepubliceerd op deze website.

Aanmelden
Doe je vóór die tijd examen en wil je jouw diploma laten opnemen in dit register? Vermeld dit dan bij je aanmelding voor het examen.

Voordelen register
Verlies van een diploma komt regelmatig voor. Het is dan altijd een hele toer én een kostbare zaak om een duplicaat te bemachtigen. Met het diplomaregister is dit verleden tijd.

Men kan uitsluitend zoeken in het register als men in het bezit is van naam en geboortedatum. Werkgevers kunnen met deze gegevens eenvoudig nagaan of een (potentiële) medewerker over de benodigde kennis beschikt.

Behalve deze gegevens, wordt de examendatum weergegeven en welk diploma iemand heeft behaald: SEU Examen Payroll of SEU Examen Uitzendmedewerker, op basis van de ABU of de NBBU cao.  In verband met de privacy worden er geen verdere persoonsgegevens opgenomen. Opname in het register is kosteloos en vindt uitsluitend plaats met toestemming van de gediplomeerde.

Voor meer informatie over het register kun je contact opnemen met het secretariaat via info@seu.nl.

SEU Examen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

SEU Examen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG: examenonderwerp

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG is een Europese verordening. De AVG is van toepassing op de verwerking(en) van persoonsgegevens en is ook direct van invloed op verschillende processen binnen de flexbranche.

Invloed op het SEU Examen 
Als uitzend- of backofficeprofessional heb je in de dagelijkse uitvoering van je werk direct te maken met wettelijke regels voor het verwerken  van persoonsgegevens. In het examen komt ook de AVG aan bod. Examenvragen kunnen gaan over:

· De verwerking van persoonsgegevens
· Welke gegevens je wel of niet mag noteren
· De verwerking van persoonsgegevens tijdens ziekte
· Bewaartermijnen
· Verschillende juridische grondslagen
· De verwerkingsbeginselen en of gegevens gebruikt mogen worden voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verzameld.

Verschil met Wbp 
De grote lijnen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken, zijn gelijk in de AVG.  Er zijn uiteraard ook veranderingen. Bijvoorbeeld:

· Nieuwe en uitgebreidere rechten voor de betrokkene, zoals het recht op vergetelheid en het recht op data-portaliteit.
· Wijzigingen van juridische benamingen, zoals verwerkingsverantwoordelijke (resp. verantwoordelijke) en verwerker (resp. bewerker)
· Extra en strengere verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke, zoals de documentatieplicht (waaronder het opstellen van een verwerkingsregister)
· In voorkomende gevallen de verplichtstelling van een gegevensbeschermingseffect beoordeling, ook wel een DPIA (Data Protection Impact Assessment) genoemd
· Het introduceren van de begrippen Privacy by Design en Privacy by Default
· In voorkomende gevallen de verplichtstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming.

De AVG zal zeker zijn weerslag vinden binnen de flexbranche. Daarom wordt deze  getoetst in de SEU examens.

mr. M. (Marion) Stuveling,
Lid examencommissie bij de Stichting Examens Uitzendbranche 

De meerwaarde van het examen!

De meerwaarde van het examen!

Examen doen? Is dat echt nodig? Een training of opleiding vinden de meeste mensen leuk, belangrijk of interessant. Maar dat afsluitende onafhankelijke  examen. Moet dat? JA! Is het volmondige antwoord.

Diploma vergroot arbeidsmarktwaarde

Het actief deelnemen aan een training of opleiding of het bestuderen van lesmateriaal vergroot je kennis en vaardigheden. Met het afleggen van een onafhankelijk  examen toon je aan dat je echt over deze kennis of vaardigheden beschikt. Het diploma dat je daarmee verkrijgt vergroot de waarde van de training of opleiding op de arbeidsmarkt.

Certificaat van Deelname

Ik heb een certificaat van deelname gekregen, is dat niet hetzelfde? Helaas niet. Met een certificaat van deelname laat je zien dat je de training of opleiding hebt gevolgd, dat je niet hebt verzuimd. Het certificaat toont niet aan dat je ook écht beschikt over het benodigde kennisniveau of de geleerde vaardigheden. Door deze kennis of vaardigheden na afloop van de training of opleiding te toetsen met een examen is het niveau van de verkregen kennis of vaardigheden meetbaar en dus aantoonbaar.

Onafhankelijk en branche erkend

Maar ik heb mijn huiswerk gemaakt en voor de tussentijdse toetsen had ik goede cijfers. Is dat niet voldoende? Ook hier een duidelijke nee. Veel beroepen en branches werken met erkende en onafhankelijke examens en diploma´s. De scheiding tussen opleider en examinator zorgt voor een objectieve meting van het niveau van kennis en vaardigheden, wat de waarde van het diploma vergroot. Het voordeel van een branche erkend diploma is dat het bedrijfsleven veelal betrokken is bij de ontwikkeling van het examenprogramma. Waardoor je er van uit kan gaan dat je met het behalen van het erkende diploma beschikt over het juiste niveau van kennis of vaardigheden binnen jouw vakgebied.

Kies jij voor een papiertje met arbeidsmarktwaarde?

Volg jij een training of opleiding om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren? Ga dan de uitdaging van het examen aan! Met het behalen van een onafhankelijk en branche erkend diploma laat jij jouw (toekomstige) werkgever zien dat je over het juiste niveau van kennis- of vaardigheden beschikt.ona

Ben jij opgeleid voor de toekomst?

Ben jij opgeleid voor de toekomst?

Je bent Intercedent en wilt een opleiding volgen. Een opleiding die bij je past en een opleiding waar je ‘iets’ aan hebt. Maar waar kies je voor? Kies je voor een training, een workshop of een volledige opleiding? Ga je je vaardigheden ontwikkelen? Je kennis verdiepen? Of juist verbreden?

Future-proof

De wereld waarin wij leven is constant in beweging. Digitalisering, robotisering en internationalisering zorgen ervoor dat functies veranderen, banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Voor al deze veranderingen moeten wij beschikken over andere vaardigheden en meer kennis. Sterker nog: om écht future-proof te werken moet je vooruitkijken en anticiperen. Wat gaat er gebeuren in je bedrijf? Je functie? Je branche? En welke opleiding helpt jou om daarop voorbereid te zijn?

Kennis of vaardigheden

Je hebt bepaalde vaardigheden nodig voor een succesvolle aanpak. Resultaatgericht handelen, netwerken en digitale – en communicatieve vaardigheden zijn bijvoorbeeld essentieel. Nu én in de toekomst. Een (korte) training biedt vaak voldoende handvatten om je hierin te ontwikkelen. Daarnaast is voldoende en up-to-date kennis natuurlijk essentieel! Als je beschikt over de juiste kennis is het makkelijker gesprekken voeren, advies geven, verkopen, of risico’s bepalen. Het volgen van een functierelevante opleiding is een logische keuze. En dan? Wat wordt het vervolg? Wat gaat er gebeuren met je functie? Gaat deze veranderen? Blijft deze bestaan?

Hoe ga jij jezelf ontwikkelen?

Als je nadenkt over jouw persoonlijke ontwikkeling kijk je natuurlijk eerst naar je interesses, je sterke punten en je ambitie. Past jouw plan bij de veranderende wereld? In hoeverre is er straks nog sprake van baanzekerheid in de richting waarin jij je wilt ontwikkelen? Belangrijke vragen om te stellen én te beantwoorden voordat je kiest voor een opleiding.

Intercedent is adviseur 

De functie van intercedent is enorm veranderd: er is veel meer nadruk op een adviserende rol. Gecombineerd met een breder dienstenpakket vraagt dit verbreding van kennis.
Je kunt er ook voor kiezen jezelf juist te specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan het vak van recruiter of accountmanager.

Welke keuzes maak je en welke training en opleiding heb je nodig? Met welke skills ben jij voorbereid op de toekomst?

Kennis: last of zegen

Kennis: last of zegen

‘Mijn mensen? Die moeten vooral verkopen! Vacatures binnenhalen, matchen, plaatsen. Kennis? Ja.. dat komt vanzelf. We vertellen ‘on the job’ waar ze op moeten letten. Dat zit wel goed. Uren scoren is het belangrijkste…’

Deze opmerkingen hoorde ik regelmatig tijdens gesprekken met intermediairs over het opleiden van intercedenten. Gelukkig gebeurt dit steeds minder. Opleiden en parate kennis staan steeds hoger op de agenda.

‘Zak zand in de woestijn’

Veel ondernemers zoeken nog steeds naar díe verkoper die de zogenaamde zak zand in de woestijn kan verkopen. Dat is volgens hen de werknemer die het meeste oplevert. Maar… is dat ook zo? Op de lange termijn? Natuurlijk moet de Intercedent van nu hartstikke commercieel zijn en in staat zijn om zijn/haar kandidaat voor een goed tarief te ‘verkopen’. Maar, ga je voor de lange termijn relatie met je opdrachtgever, dan zal je, inhoudelijk, een goede gesprekspartner moeten zijn.

Kennis verkoopt

Alle wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen ervoor dat opdrachtgevers steeds hogere verwachtingen hebben van hun intermediair. Opdrachtgevers willen zeker weten dat zij geen risico lopen. Zij zijn niet op zoek naar ‘snelle verkopers,’ zij zoeken een partner die hen ontzorgt, met hen meedenkt en uiteraard de juiste kandidaten aanbiedt.
Beschik jij over voldoende kennis om je opdrachtgever te adviseren over de beste route? Over wat wel en vooral wat niet mag? Kan jij vertellen over eventuele risico’s? Zo ja, dan bouw je aan vertrouwen en aan een klantrelatie voor de langere termijn.

Moeten of willen

Nog altijd zijn veel werkenden huiverig om terug de ‘schoolbanken’ in te gaan. Jammer! Leren kost energie, maar zorgt ook voor verdieping, nieuwe inzichten en inspiratie. Veranderingen en digitalisering maken dat het belangrijk is om je kennis en competenties op peil te houden. Voldoende en up-to-date kennis zorgt voor diepgang in je functie en maakt je interessant voor je klanten, je werkgever en de arbeidsmarkt.

Kennis vergroten? Iedereen zou het moeten willen!

Blog gepubliceerd via Flexnieuws

Van ‘CV schuiver’ tot Adviseur

Van ‘CV schuiver’ tot Adviseur

Daar ging ik weer. Druk bellend stuiterde ik door het kantoor op zoek naar 15 inpakkers voor de volgende dag. Om direct daarna te focussen op het plaatsen van die éne kandidaat voor de functie van secretaresse bij die o zo belangrijke prospect. De dynamiek, de adrenaline, de kick van het scoren… wat een heerlijk vak!

Zoveel meer dan ‘matchen’

Waar we vroeger veelal bezig waren met het schuiven van – de juiste – cv’s wordt er tegenwoordig steeds meer gevraagd van de intercedent. Matchen van kandidaten en vacatures is niet meer genoeg! Los van gesprekken over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid en de transitievergoeding gaan intermediairs steeds vaker écht in gesprek met de klant. De openstaande functie is allang niet meer het enige of het belangrijkste onderwerp van gesprek. Er wordt gekeken waar ‘de pijn’ zit en wat de uitdagingen zijn voor de (nabije) toekomst. Als sparringpartner meedenken over de invulling van de flexibele schil, zorg dragen voor opleidingen voor vast en flexibel personeel of ontzorgen door bijvoorbeeld payrolling. De dienstverlening van uitzendorganisaties en daarmee de rol van de intercedent breidt zich in hoog tempo uit.

Kansen voor de Intercedent van nu

De ontwikkelingen in de markt en het vak bieden kansen voor de ambitieuze intercedent. Naast het bijdragen aan de volgende stap in iemands loopbaan en het oplossen van een vraagstuk bij de opdrachtgever krijgt je als Intercedent de kans om jezelf te ontwikkelen en/of te specialiseren. De kans om je meer te verdiepen in mens en organisatie. Veranderingen worden door steeds meer flexorganisaties omarmd. Dienstverlening wordt uitgebreid en het belang van kennis wordt erkend. Er wordt meer en meer geïnvesteerd in opleiden.

De dynamiek van het vak van intercedent, een vak waarmee je het verschil kunt maken.

SEU Examen: Kennis- en Toepassingsvragen gedefinieerd

SEU Examen: Kennis- en Toepassingsvragen gedefinieerd

Voeg je koptekst hier toe

Werkgevers kennen de waarde van het onafhankelijke SEU diploma, jij ook? Laat zien dat je veel weet over onderwerpen die je ook in een volgende functie kunt toepassen.
Je hebt met het SEU diploma een streepje voor als jij je loopbaan een impuls wilt geven in human resources, personeels- of advieswerk.

Voeg je koptekst hier toe

Werkgevers kennen de waarde van het onafhankelijke SEU diploma, jij ook? Laat zien dat je veel weet over onderwerpen die je ook in een volgende functie kunt toepassen.
Je hebt met het SEU diploma een streepje voor als jij je loopbaan een impuls wilt geven in human resources, personeels- of advieswerk.

Werkgevers kennen de waarde van het onafhankelijke SEU diploma, jij ook? Laat zien dat je veel weet over onderwerpen die je ook in een volgende functie kunt toepassen.
Je hebt met het SEU diploma een streepje voor als jij je loopbaan een impuls wilt geven in human resources, personeels- of advieswerk.