Record aantal examens in 2019

Aantal afgenomen examen in 2019 flink gestegen

De noodzaak én toegevoegde waarde van opleiden en extern certificeren groeit en dat is te merken aan het aantal afgenomen examens in 2019. 

Liefst 3488 Uitzendprofessionals kozen in 2019 voor het SEUexamen. 68% van hen slaagde met een 6,0 als gemiddeld cijfer.  

Backofficeprofessional

Ook Backofficeprofessionals worden steeds vaker opgeleid en kiezen vaker voor het SEU-examen. Daarmee spelen werkgevers in op de vraag van deze beroepsgroep om beter op de hoogte te zijn van recente wijzigingen in wet- en regelgeving.  Het doet ons goed te zien dat de markt de toegevoegde waarde van het Backoffice examen ziet. Van de kandidaten die in 2019 dit examen deden slaagde 63% met een gemiddeld cijfer 6,0. 

Verdubbeling mondeling met tolk

Het aantal mondelinge examens met tolk is in 2019 meer dan verdubbeld. Het is een belangrijke en mooie ontwikkeling dat ook deze doelgroep de kans krijgt om zich te certificeren. 

Kwaliteitbewustzijn

De stijging van het aantal examens bevestigt de doorzettende trend van kwaliteitsbewustzijn in de flexbranche. Zeker in een hevig concurrerende markt is certificering een uitstekende manier om je als bureau én werknemer te onderscheiden van anderen. Bovendien blijkt in de praktijk dat goedopgeleide medewerkers met meer zelfvertrouwen hun werk doen en er meer begrip is voor de dilemma’s en werkwijze van collega’s. Een win-win voor zowel opdrachtgever, werkgever als werknemer.